Loading...
Menu

“กรุงเก่าเมื่อกาลก่อน ภาพถ่าย ๑๐๐ ปี พระนครศรีอยุธยา"

หนังสือภาพถ่ายจากสมุดแสดงภาพพระนครศรีอยุธยาที่นายออน มหาดเล็ก ช่างภาพหลวง ที่บันทึกไว้ในช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบไว้แก่พระยาประเสนชิตศรีพิไลย (ดัด บุนนาค) ซึ่งสำนักพิมพ์ฯ ได้นำมาจัดพิมพ์ เนื่องในวาระที่นครประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมาครบ ๒๐ ปี ด้วยคุณค่าของภาพภายในเล่ม ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

จัดพิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ด้วยภาพประกอบกว่า ๑๐๐ ภาพพร้อมคำอธิบาย

จัดจำหน่ายในราคาปกติ เล่มละ ๑,๑๕๐ บาท

ISBN : 978-974-8100-60-9