สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑ REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN Vol.1 (1851 – 1911)

Go to Top