ความสำเร็จของเรา

null

สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN Vol.2 (1851 – 1911)

ได้รับคัดเลือกเป็นหนังสือรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หนังสือ “สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ – Reminiscence of Rattanakosin Vol.2 (1851 – 1911)” อันเกิดขึ้นจากการคัดเลือกภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ภาพเขียน และเอกสารโบราณในกรรมสิทธิ์ของบริษัท สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จำกัด โดยได้รับเกียรติอีกครั้งจากหม่อมหลวงภัคภรจันท์ เกษมศรี กรุณาคัดเลือกเอกสารชั้นต้นประกอบขึ้นเป็นเนื้อหา

อ่านเพิ่มเติม

สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ เข้ารับพระราชทานรางวัลชมเชย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จากหนังสือ “สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕”

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ – สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ และคณะผู้จัดทำหนังสือ “สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕” ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลชมเชย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ และคณะผู้จัดทำได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕” อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ ได้รับรางวัลดีเด่น พระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิร…

อ่านเพิ่มเติม