อนุรักษ์งานศิลปะและของสะสม

null

จากประสบการณ์ด้านงานอนุรักษ์ของ “สยาม เรเนซองส์” การันตีด้วยรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์ ในการดำเนินงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ตกแต่ง และจัดแสดงภายใน“เรือนประเสนชิต” ของ “วิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่” ได้ต่อยอดสู่การเป็นผู้ให้บริการ “Antiques Restoration” โดยเฉพาะการซ่อมแซม จัดหา และนำเข้าเครื่องเรือนโบราณ สำหรับการสะสม ตลอดจนบริการให้ยืมเครื่องเรือนเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก การจัดกิจกรรมพิเศษในวาระต่างๆ ของทุกท่านอีกด้วย

งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม อาคาร และเรือนโบราณ

null

เรือนประเสนชิต

เรือนราชพงศา

เรือนสัตยาธิปตัย

เรือนสิงหฬสาคร

เรือนอนุรักษ์โกษา

งานอนุรักษ์เฟอร์นิเจอร์

null