สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อผลงาน : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ศิลปิน : ปัทม์ บุณยรังค
ขนาด : กว้าง ๔๑ ซม. ลึก ๒๐ สูง ๕๙ ซม.
วัสดุ : บรอนซ์
จำนวนผลิต : ๙ ชิ้น พร้อมใบรับรองจากศิลปิน