องค์ราชันแห่งแผ่นดินไทย (เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี)

ชื่อผลงาน : องค์ราชันแห่งแผ่นดินไทย (เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี)
ศิลปิน : ปัทม์ บุณยรังค
ขนาด : กว้าง ๕๕ ซม. สูง ๖๕ ซม.
วัสดุ : บรอนซ์
จำนวนผลิต : ๙ ชิ้น พร้อมใบรับรองจากศิลปิน