สำรองรอบเข้าชม พิพิธภัณฑ์ วิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่

฿100.00฿400.00

เปิดให้บริการ

วันศุกร์ – วันอาทิตย์ (พฤษภาคม – กันยายน)
วันพุธ – วันอาทิตย์ (ตุลาคม – เมษายน)

4 รอบนำชม: 09.00 / 11.00 / 14.00 / 16.00 น. รอบละไม่เกิน 8 ท่าน

ผู้นำชมพาชม 40-45 นาที/รอบ ชมสถาปัตยกรรมภายนอกและชมภายในของ
เรือนประเสนชิต และเรือนศรีสนุทร และชมภายสถาปัตยกรรมภายนอกของ
เรือนอนรุักษ์โกษาและ เรือนสิงหฬสาคร

หมวดหมู่: รหัสสินค้า: ไม่ระบุ ป้ายกำกับ:

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกวัน

พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์

เลือกวันที่

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

เลือกเดือน

January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

เลือกรอบ

09.00 น., 11.00 น., 14.00 น., 16.00 น.

ผู้เข้าชม

ผู้ใหญ่, เด็กนักเรียน-นักศึกษาระดับปริญญาตรี