สำรองรอบเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ วิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่ และ ร้าน ร.ศ.๑๑๑ คาเฟ่
null

พิพิธภัณฑ์ วิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่

เปิดให้บริการวันศุกร์ – อาทิตย์
4 รอบนำชม: 09.00 / 11.00 / 14.00 / 16.00 น. รอบละไม่เกิน 8 ท่าน

ร้าน ร.ศ.๑๑๑ คาเฟ่

ร้าน ร.ศ.๑๑๑ คาเฟ่

เปิดให้บริการวันศุกร์ – อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

ผู้นำชมพาชม 40-45 นาที/รอบ ชมสถาปัตยกรรมภายนอกและชมภายในของเรือนประเสนชิต และเรือนศรีสนุทร และชมภายสถาปัตยกรรมภายนอกของเรือนอนรุักษ์โกษาและ เรือนสิงหฬสาคร

เข้าใช้บริการโดยซื้อคูปอง ราคา 100 บาท/ท่าน
ซึ่งสามารถนําไปใช้แทนเงินสดมูลค่า 100 บาท ได้ที่ร้าน ร.ศ.๑๑๑ คาเฟ่ (ใช้ได้เฉพาะวันที่ออกคูปอง)

ที่ตั้ง และ แผนที่

null

พิพิธภัณฑ์ วิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่

ร้าน ร.ศ. ๑๑๑ คาเฟ่

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
มือถือ : 061 909 0111