สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN Vol.2 (1851 – 1911)

Go to Top