สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ เข้ารับพระราชทานรางวัลชมเชย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จากหนังสือ “สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕”

Go to Top