พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕

ชื่อผลงาน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕
ศิลปิน : ปัทม์ บุณยรังค
ขนาด : กว้าง ๘๗ ซม. สูง ๑๐๗ ซม.
วัสดุ : บรอนซ์
จำนวนผลิต : ๙ ชิ้น